Biblia, to iest księgi Starego y Nowego Testamentu Kraków 1599

Biblia, to iest księgi Starego y Nowego Testamentu Kraków 1599

brak

Biblia, to iest księgi Starego y Nowego Testamentu, według łacinskiego przekładu starego, w Kościele Powszechnym przyiętego, na polski ięzyk z nowu z pilnością przełożone, z wykładem katholickim trudnieyszych mieysc [...] przedtym przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowca [...] wydane w Krakowie 1599,

CHĘTNIE KUPIĘ. ZAPŁACĘ GOTÓWKĄ.


Zobacz również