WITZ IGNACY Fotomontaże Mieczysława Bermana

WITZ IGNACY Fotomontaże Mieczysława Bermana

brak
AutorWITZ IGNACY

Warszawa 1964, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW "Prasa", nakład 4000+150 egz. 23,5x21,5 cm, 11 s. tekstu i 36 s. ilustracji, miękka okł. Stan bardzo dobry.

Układ graficzny: Mieczysław Berman. Tekst: Ignacy Witz. Przegląd najbardziej znanych fotomontaży Bermana. Tekst w języku polskim i francuskim.


Zobacz również