TRETER MIECZYSŁAW Matejko. Osobowość artysty, twórczość, forma i styl

TRETER MIECZYSŁAW Matejko. Osobowość artysty, twórczość, forma i styl

AutorTRETER MIECZYSŁAW

TRETER Mieczysław - Matejko. Osobowość artysty, twórczość, forma i styl. 385 rycin w tekście i 40 tablic oraz 2 tablice synchronistyczne. Lwów-Warszawa 1939. Książnica Atlas. 4, s. [4], 685, [6], tabl. 28. opr. pł. z epoki.
Brak 12 tablic i 2 tablic synchronicznych, podklejone naddarcie jednej karty (s 299-300), poza tym stan dobry. Monumentalna, niezwykle bogato ilustrowana monografia twórczości Jana Matejki autorstwa wybitnego historyka sztuki. Zaw.: O malarstwie historycznym XIX w.; Osobowość Jana Matejki i jego środowisko; Twórczość; Forma i styl. W dodatku: Ważniejsze daty i fakty z życia J. Matejki; Uczniowie J. Matejki; Literatura: A. Literatura ogólna; B. Literatura dotycząca Matejki; Przypisy; Indeksy osób i miejscowości; spisy ilustracji; obszerne streszczenie francuskie. W przypisach wielkie bogactwo informacji, które trudno znaleźć w innych opracowaniach - m.in. zbiór opinii zagranicznych o twórczości mistrza, wykaz udziału Matejki w wystawach paryskich, wykaz drzeworytów wg rysunków Matejki zamieszczonych w "Tygodniku Ilustrowanym", w "Kłosach" i innych pismach z epoki.


Zobacz również