Awangarda

Awangarda – forma artystyczno-ideowa, obejmująca literaturę i wszystkie dziedziny sztuki w pierwszej połowie XX wieku. Futuryzm, kubizm i ekspresjonizm jak również dadaizm, konstruktywizm i surrealizm.