grafika artystyczna

Grafika to szeroko pojęte techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy. Zależnie od funkcji rozróżniamy grafikę artystyczną nazywaną też warsztatową oraz grafikę użytkową czyli stosowaną. Grafika artystyczna (warsztatowa) opiera się na skupieniu w rękach artysty całego procesu twórczego od projektu przez wykonanie matrycy do wykonania odbitek — rycin, które mają wartość oryginalnych dzieł sztuki. Liczba odbitek uzyskanych z jednej płyty zależy od techniki i zamysłu artysty.