Biblia, to iest księgi Starego y Nowego Testamentu Wrocław 1740

Biblia, to iest księgi Starego y Nowego Testamentu Wrocław 1740

brak

Biblia, to iest księgi Starego y Nowego Testamentu, według łacinskiego przekładu starego, w Kościele Powszechnym przyiętego, na polski ięzyk z nowu z pilnością przełożone, z wykładem katholickim trudnieyszych mieysc [...] przedtym przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowca [...] wydane w Krakowie 1599,  teraz [...] przedrukowane, Wrocław 1740

CHĘTNIE KUPIĘ. ZAPŁACĘ GOTÓWKĄ.


Zobacz również