Skup

SZANOWNI PAŃSTWO :

 • Prowadzimy skup na terenie Warszawy – Polski – Europy. Możemy spotkać się u Państwa jak i w naszej siedzibie. Ofertę można przedstawić także e-mailem (chętnie wraz z fotografią obiektu). Nastawienie na klienta: jego potrzeby, oczekiwania i zadowolenie z transakcji to podstawa naszej działalności.
 • Kupujemy pojedyncze egzemplarze jak i całe kolekcje czy zbiory. Zajmujemy się też kompleksową pomocą przy likwidacji wyposażenia mieszkań (od książek, przez malarstwo, czy rzeźbę po meble)
 • Płacimy gotówką (najczęściej) jak również przyjmujemy do sprzedaży komisowej (płacimy po sprzedaży). Czasem wymieniamy się na przedmioty z naszej oferty.
 • Wieloletnie doświadczenie (ponad 25 lat w branży antykwarycznej) a także usposobienie podpowiadają, że jeśli chcemy pracować odpowiedzialnie musimy rozmawiać. Przede wszystkim o potrzebach Klienta. Ale również o realiach rynkowych. Dobieramy wspólnie i optymalizujemy czynniki: wynik/czas.
 • Specjalizujemy się w tworzeniu strategii sprzedaży: kładziemy nacisk na potrzeby zleceniodawcy (np. szybka sprzedaż za gotówkę czy uzyskanie jak najlepszej ceny, a czasem jedno i drugie) i dobieramy najskuteczniejsze metody. Ma to kapitalne znaczenie zwłaszcza przy sprzedaży pojedynczych cennych dzieł jak również całych kolekcji, zbiorów, bibliotek czy przy konieczności likwidacji wyposażenia całego mieszkania.
 • Współpracujemy ze specjalistami we wszystkich dziedzinach antykwarycznych (dawna książka, rycina, mapa, rzeźba, malarstwo, rysunek, fotografia, porcelana, numizmatyka czy biżuteria – dzięki czemu rozszerzamy pulę wiedzy przy wycenie, ale też i przy sprzedaży. Im więcej profesjonalnych i życzliwych kontaktów, tym większa szansa na wspólny sukces.
 • Klient ma klarowny ogląd sytuacji od wyceny po finalny wynik. Nie ukrywamy rzeczywistej wartości przedmiotów.
 • Prowadzimy negocjacje  z kupującymi, osobami prywatnymi, kolekcjonerami, także zza granicy, instytucjami państwowymi, czyli pośredniczymy w transakcjach w Państwa imieniu.
 • Można zamówić u nas zarówno wycenę jak i ekspertyzę dzieła sztuki.

Szczególnie interesuje nas:

 • Malarstwo
 • Awangarda w literaturze i sztukach plastycznych, a więc: Futuryzm, Ekspresjonizm, Kubizm, Dadaizm, Surrealizm, Szuka konceptualna, Sytuacjonizm, Minimalizm.
 • Rzeźba
 • Książki, także te rzadkie we wszystkich językach (od 1455 r. po współczesne wydania humanistyczne, beletrystykę i poezję)
 • Autografy (na dokumencie, książce, karcie pocztowej)
 • Rękopisy
 • Pierwsze wydania dzieł literackich, filozoficznych czy naukowych
 • Wydawnictwa podziemne z okresu okupacji, a także lat 80`
 • Fotografia artystyczna i dokumentacyjna, photobooki
 • Grafika, druki artystyczne
 • Akcje i obligacje
 • Numizmatyka
 • Karta pocztowa (przed 1946 r.)
 • Judaica, Holocaust
 • Rzemiosło artystyczne
 • Porcelana i inne wyroby ceramiczne
 • Obiekty patriotyczne (przedmioty, zdjęcia, dokumenty etc.)
 • Mapy, widoki oraz plany miast
 • oraz wszystko czego nie wymieniliśmy, a posiada walory unikalności

PROSZĘ O KONTAKT,

MICHAŁ NIESIOŁOWSKI
697 071 971
michal@niesiolowski.com
ul. Poznańska 11
00-680 Warszawa

Nasza galeria otwarta jest w godz. 14 – 20 (pon-pt) w innych godzinach na umówiony kontakt.


Wybrane tytuły szczególnie poszukiwanych przez nas książek :

 • Biblia to iest Księgi Starego y Nowego Testamentu, według ła­cińskiego przekładu starego, w kościele powszechnym przyiętego, na Polski ię­zyk znowu z pilnością przełożone, z dokładaniem textu Żydowskiego y Greckiego, y z wykładem Katholickim, trudnieyszych mieysc, do obrony wiary świętey po­wszechney przeciw kacerztwom tych czasów należących. Przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowca, Kraków 1599
 • Biblia, to iest księgi Starego y Nowego Testamentu, według łacinskiego przekładu starego, w Kościele Powszechnym przyiętego, na polski ięzyk z nowu z pilnością przełożone, z wykładem katholickim trudnieyszych mieysc […] przedtym przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowca […] wydane w Krakowie 1599, teraz […] przedrukowane, Wrocław 1740
 • Biblia święta Tho iest księgi Starego y Nowego Zakonu własnie z Żydowskiego, Greckiego y Lacińskiego nowo na Polski ięzyk z pilnością y wiernie wyłożone, Brześć Litewski 1563
 • Biblia to iest: Kxiegi Starego y Nowego  Zakonu, na polski ięzyk według łacińskiey Bibliey, od kościoła chrześcijańskiego powszechnego przyiętey: na wielu mieyscach z pilnością poprawiona, y figurami ozdobiona, Kraków 1577
 • Biblia to iest Xięgi Stharego y Nowego Zakonu, na pol­ski ięzyk, z pilnością według Łacińskiey Bibliey od Kościoła Krześcijańskiego powssechnego przyięthey, nowo wyłożona, Kraków 1561
 • Bielski Marcin, Kronika polska Marcina Bielskiego. Nowo przez Joachima Bielskiego syna iego wydana, Kraków 1597
 • Chmielowski Benedykt, Zbior Krotki Herbow Polskich Oraz Wsławionych cnotą i naukami Polakow, Warszawa 1763
 • Cichowski Mikołaj, Wizerunk nieprawdy Arryańskiey. Postrzeźoney w rozbieraniu wykładu na niektóre mieysca Pisma S. o Bóstwie Syna Bożego; y o Troycy Przenaswiętszey; w Łucławicach, przez P. J. S. napisanego: y prawdziwym nieprawdziwie nazwanego: wystawiony: przez… Societatis Jesu. Z dozwoleniem Starszych, Kraków 1650
 • Compendium medicum auctum. To iest krótkie zebranie y opisanie chorób, ich różności, przyczyn, znaków sposobów do leczenia. Także różnych sposobów robienia wódek, oleyków … na siedem traktatów rozdzielone … Z przydatkiem osobliwych chorób, tak męskich, jako i białogłowskich, y dziecinnych. Dla większej wygody przedrukowane, Częstochowa 1725
 • Dorohostajski Krzysztof, Hippika o koniach, Cracoviae [1647]

 

 

 • Mickiewicz Adam, Poezye. T. 1, Wilno 1822
 • Mickiewicz Adam, Poezye. T. 2, Wilno 1823
 • Mickiewicz Adam, Poezye Adama Mickiewicza. T. 1-2, Petersburg 1829
 • Mickiewicz Adam, Poezye. T. 1-4, Paryż 1828-32
 • Mickiewicz Adam, Poezje. T. 1-8, Paryż 1838
 • Mickiewicz Adam, Sonety, Moskwa 1826
 • Mickiewicz Adam, Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich, przez…, Kraków 1828
 • Mickiewicz Adam, Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich, Peteresburg 1828
 • Mickiewicz Adam, Konrad Wallenrod i Grażyna Adama Mickiewicza z przekładem francuzkim K. Ostrowskiego, angielskim L. Jabłońskiego. Wydanie ozdobne za upoważnieniem Autora wykonane pracą, nakładem i staraniem Jana Tysiewicza, Paryż 1851
 • Mickiewicz Adam, Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego, Awenion 1833
 • Mickiewicz Adam, Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego, Paryż 1833
 • Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historja szlachecka z r. 1811 i 1812, we dwunastu księgach wierszem. T. 1-2, Paryż 1834

 

 • Słowacki Juliusz, Balladyna. Tragedija w 5 aktach, Paryż 1839
 • Słowacki Juliusz, Kordjan. Część pierwsza trilogji. Spisek koronacyjny, Paryż 1834
 • Słowacki Juliusz, Poezye. T. 1-3, Paryż 1832-33
 • Słowacki Juliusz, Sen srebrny Salomei. Romans dramatyczny w pięciu aktach. Ed. 1., Paryż 1844
 • Słowacki Juliusz, Trzy poemata, Paryż 1839
 • Słowacki Juliusz, Xiądz Marek. Poema dramatyczne w trzech aktach. Ed. 1, Paryż 1843
 • Słowacki Juliusz, Xiąże Niezłomny (Z Calderona de la Barca). Tragedja we trzech częściach. Ed. 1, Paryż 1844