Zwroty i reklamacje

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) możecie Państwo odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie towaru. Proszę pamiętać, że ponosicie Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Proszę pamiętać, aby zwracane towary były w stanie niezmienionym.

Jak zwrócić produkt i odstąpić od umowy?

 1. przygotuj pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży
 2. towar wraz z dowodem zakupu odeślij na adres: Antique Concept Store Michał Niesiołowski, ul. Poznańska 11, 00-680 Warszawa z dopiskiem „zwrot”.
 3. jeżeli nie poinformowałeś wcześniej telefonicznie lub nie przesłałeś wcześniej oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, dołącz go do zwracanego towaru
 4. ponosisz koszt odstąpienia od umowy, czyli płacisz za wysyłkę produktu
 5. zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji
 6. jeżeli chcesz otrzymać zwrot na rachunek bankowy, prosimy o wskazanie numeru rachunku, na który wykonamy przelew
 7. zwrotu wpłaty dokonamy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży

(*) Zasady zgodne z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.

Aby złożyć reklamację:

 1. przygotuj pisemne zgłoszenie reklamacji
 2. wyślij reklamowany produkt razem z formularzem na adres:
  Antique Concept Store Michał Niesiołowski, ul. Poznańska 11, 00-680 Warszawa z dopiskiem „reklamacja”
 3. otrzymasz odpowiedź w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji
 4. w ramach reklamacji klient może zgłaszać następujące żądania: naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada towaru jest istotna.

Wszelkie pytania proszę kierować do :

MICHAŁ NIESIOŁOWSKI
697 071 971
michal@niesiolowski.com
ul. Poznańska 11
00-680 Warszawa