DWORZACZEK WŁODZIMIERZ Genealogia, t. 1-2

DWORZACZEK WŁODZIMIERZ Genealogia, t. 1-2

1959, Warszawa

AutorDWORZACZEK WŁODZIMIERZ
Ilość stron181 (tekst)
Ilustracje183 tablice genealogiczne + skorowidze
MiastoWarszawa
Nr wydaniapierwsze
Rodzaj okładkipłótno
Rok1959
SeriaNauki pomocnicze historii - Instytut Historii PAN
Stan zachowaniabardzo dobry -, delikatne otarcia okładki
WstępWłodzimierz Dworzaczek
WydawcaPWN
Wymiary24 x 17 cm. (cz. opisowa), 30 x 23 cm. (tom z tablicami)

Spis treści  - Części opisowej:

I. ZAKRES I METODA BADAŃ GENEALOGICZNYCH

1. Przedmiot i cele genealogii 2. Ród i rodzina 3. Pojęcie pokrewieństwa i powinowactwa 4. Ustalanie filiacji 5. Ustalanie chronologii 6. Przynależność klasowa lub stanowa, stan majątkowy, zawód, wyznanie 7. Ogólne wskazania metodyczne 8. Falsyfikaty

II. TABLICE GENEALOGICZNE

1. Tablice descendentów i rodowody 2. Tablice ascendentów (wywody przodków) 3. Tablice pokrewieństw 4. Udokumentowanie tablic ROZDZIAŁ ITI. ŹRÓDŁA GENEALOGICZNE 1. Przekazy ustne 2. Prywatne zapiski genealogiczne 3. Dokumenty 4. Akta. a. Metryki chrztów, ślubów i zgonów b. Nekrologi klasztorne, libri fraternitatis, libri sepultorum c. Metryki uniwersyteckie. d. Inne wykazy osób e. Akta sądowe grodzkie i ziemskie f. Metryka koronna, mazowiecka i litewska g. Legitymacje szlacheckie h. Księgi sądowe miejskie i. Księgi sądowe wiejskie j. Księgi i akta hipoteczne k. Księgi instytucji i władz kościelnych l. Akta rachunkowe 5. Pomniki

IV. HISTORIA GENEALOGII

1. Najstarsze publikacje genealogiczne z XVI w. 2. Złoty wiek literatury genealogicznej 3. Upadek badań genealogicznych w wieku oświecenia 4. Genealogia nauką pomocniczą historii 5. Pozanaukowe szlaki genealogii 6. Wskazówki bibliograficzne (literatura genealogiczna: rosyjska, czeska, niemiecka, francuska, belgijska, holenderska, angielska, włoska, hiszpańska, portugalska, skandynawska, szwajcarska, węgierska, rumuńska, grecka, serbska, krajów muzułmańskich, amerykańska).

V. POLSKA LITERATURA GENEALOGICZNA

1. Herbarze doby przedrozbiorowej 2. Genealogia panegirystyczna i pierwsze próby prac krytycznych w XIX w. 3. W służbie postępu nauki historycznej i jej zboczeń 4. Zestawienie prac o rodzinach monarszych Polski i Litwy 5. Publikacje genealogiczne dotyczące zachodnich ziem Polski 6. Wykazy dygnitarzy i urzędników 7. Wydawnictwa dotyczące szlachty poszczególnych ziem 8. Bibliografia opracowań dotyczących poszczególnych rodzin (szlacheckich i mieszczańskich) 9. Prace historyczno-topograficzne.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spis treści - Części z TABLICAMI (rozkładanymi) :

Część I. Rodziny panujące w Polsce i krajach sąsiednich. [m.in. książęta i królowie z rodu Piastów, książęta wielkopolscy, małopolscy, mazowieccy, śląscy, królowie polscy, czescy i węgierscy z domu Jagiellonów, królowie elekcyjni, książęta litewscy, ruscy, carowie i cesarze rosyjscy z domu Rurykowiczów, królowie (Szwecja, Dania, Prusy, Węgry itp.) chanowie krymscy]

Część II. Rodziny magnackie polskie i litewsko-ruskie. [m.in. Zaremba, Tęczyński, Tarnowski, Melsztyński, Odrowąż, Firlej, Zborowski, Zebrzydowski, Zamoyski, Krasiński, Koniecpolski, Grudziński, Potocki, Ossoliński, Daniłowicz, Sobieski, Kazanowski, Wielopolski, Małachowski, Bieliński, Rzewuski, Szembek, Poniatowski, Sułkowski, Radziwiłł, Chodkiewicz, Sapieha, Pac, Wiśniowiecki, Tyszkiewicz, Ogiński, Czartoryski, Pociej, Massalski i inni]


Zobacz również