AutorORYGENES
Ilość stron272
MiastoWarszawa
Nr wydaniapierwsze polskie
Rodzaj okładkipłótno, obwoluta
Rok1979
SeriaOjcowie Kościoła
Stan zachowaniabardzo dobry - , niewielkie otarcia obwoluty
TłumaczenieKatarzyna Augustyniak
Wstępi przypisy Katarzyna Augustyniak
WydawcaPax
Wymiary20 x 13 cm.

Orygenes (ok.185 - ok.254) – komentator Pisma Świętego w epoce patrystycznej. Zajmował się egzegezą krytyczną oraz literalną, a egzegezę alegoryczną doprowadził do szczytów rozwoju. Przyczynił się do ukształtowania tradycji teologicznej Szkoły Aleksandryjskiej. Znany jest również jako twórca teorii preegzystencji dusz. Wykształcony filozoficznie. Wspólnie z Plotynem studiował u Amoniusza Sakksa. Zaliczany jest do pisarzy starochrześcjańskich i do Ojców Kościoła.

Filokalia - antologia z dzieł Orygenesa dokonana przez wielkich teologów kapadockich IV wieku, Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu. Nie obejmuje ona całości dzieła, lecz przedstawia piękno nauki aleksandryjskiego uczonego głównie jako egzegety, apologety, broniącego wolności ludzkiej filozofa.
(…)
Teksty te wprowadzają w lekturę i duchowe rozumienie Pisma, są apologią chrześcijaństwa podającą zarazem sposoby prowadzenia dysput i sposoby rozwiązywania problemów, stanowią apologię samego Orygenesa.
Wszystkie teksty ujęli autorzy Filokalii w dwadzieścia siedem rozdziałów, w nagłówku podając treść i źródło, z którego zaczerpnęli fragment lub kilka fragmentów.

[fragmenty wstępu]

Niniejszy tom zawiera m. in.:  najciekawsze fragmenty, traktujące o modlitwie Jezusowej, zwanej też modlitwą serca lub modlitwą nieustanną.


Zobacz również