PUTEK JÓZEF O zbójnickich zamkach, heretyckich zborach i oświęcimskiej Jerozolimie

PUTEK JÓZEF O zbójnickich zamkach, heretyckich zborach i oświęcimskiej Jerozolimie

brak
AutorPUTEK JÓZEF

PUTEK Józef. O zbójnickich zamkach, heretyckich zborach i oświęcimskiej Jerozolimie. Szkice z dziejów pogranicza śląsko-opolskiego. Z 74 ilustr. Kraków 1938. Druk. Przem. 8, s. VIII, 263, tabl. 64. brosz.
Załamania narożników ostatnich kart, stan dobry. Okładka brosz. projektu Wincentego Bałysa (1909-1939, rzeźbiarza z Wadowic, rozstrzelanego przez Niemców), przedstawiająca zamek w Zatorze. Rozdziały: I. Śląsk Oświecimski, starodawne granice śląsko-polskie i nowsze podziały polityczne, II. Pionierzy osadnictwa. Polacy, Niemcy, Czesi, Włosi i Rusini na Śląsku Oświęcimskim, III. O dawnych zakonach, plebanach, dziesięcinach, patronatach i podrobionych dokumentach, IV. Barwałdczyzna i Żywiecczyzna, V. Średniowieczne zamki, twierdze i czartaki, VI. Starodawne pomniki prawa, VII. Walasi jako pasterze, zbójnicy, zarębnicy i grajkowie na Śląsku Oświęcimskim, VIII. O żydach, neofitach, frankistach, karaitach i oświęcimskiej Jerozolimie. Obszerne przypisy i kilkustronicowa bibliografia.


Zobacz również