Autograf

Autograf w książce i na drukach okolicznościowych.